Krátká 1646/6 Znojmo 669 02

O nás

MUDr. Martin Kaliský
KalGyn, s.r.o.

adresa: Krátká 1646/6, 669 02, Znojmo
telefon: 515 24 27 57
mobil: 777 99 13 55 (jen v akutních případech jen v pracovní době Dr.Kaliského)

telefonické konzultace zdravotního stavu:                                                                                             Pondělí - středa: 14:30 - 15:30,  pátek: 12:00 - 13:00

Volání na výsledky je možné běhěm celé pracovní doby.

objednání na SONO prsů: 731 41 58 44

IČ: 29316421


MUDr. Martin Kaliský

 • 1991 -1997 Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, SR
 • 1997- 2003 Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLFUK Martin
 • 2003-2017 Gynekologicko- porodnické oddělení Nemocnice Znojmo
 • 2000 atestace v oboru gynekologie a porodnictví I.st. - Bratislava
 • 2005 atestace v oboru gynekologie a porodnictví II.st. - Praha
 • Diplom celoživotného vzdělávání ČLK
 • od roku 2008 pracuje i jako ambulantní lékař, privátní praxe od února 2015

MUDr. Martina Kaliská

 • 1997 -2003 Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, SR
 • Od roku 2003 Radiodiagnostické oddělení Nemocnice Znojmo
 • 2013 atestace v oboru radiologie a zobrazovací metody - Olomouc
 • Diplom celoživotného vzdělávání ČLK
 • od roku 2016 pracuje i jako ambulantní lékař v privátní mamologické praxi                                                                         

MUDr. Lucie Kučerová

 • 2001-2007 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • 2007 - 2014 Gynekologicko - porodnické oddělení Nemocnice Znojmo
 • 2012 atestační zkouška z oboru gynekologie - porodnictví
 • 2014-2020 mateřská dovolená

Veronika Szczurková, DiS

 • 2003 maturitní zkouška
 • 2003-2006 Vyšší zdravotnická škola Brno, studijní obor Diplomovaná porodní asistentka, ukončeno absolutoriem
 • 2006-2007 pracovala ve FN Brno na Gynekologicko- porodnickém oddělení
 • 2007-2012 pracovala na Gynekologicko- porodnickém oddělení Nemocnice Znojmo
 • 2012-2018 mateřská dovolená
 • od roku 2018 pracuje v gynekologické ambulanci

Mgr. Hana Strieglerová

 • 1989 maturitní zkouška
 • 1992 ukončení nástavby, studijní obor porodní asistentka
 • 2010-2013 Masarykova Univerzita Brno, Lékařská fakulta, bakalářský studijní program porodní asistence, obor porodní asistentka, ukončené státní závěrečnou zkouškou
 • 2016-2018 Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd, magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví ve studijním oboru Intenzivní péče v porodní asistenci
 • 1992 - 1993 pracovala na Gynekologicko- porodnickém oddělení ONsP Znojmo
 • 1993 - 2005 mateřská dovolená, péče o osobu blízkou
 • 2005 - 2015 pracovala na Gynekologicko- porodnickém oddělení Nemocnice Znojmo
 • od roku 2015 pracuje v gynekologické ambulanci

Danuše Kahovcová

 • 1969 maturitní zkouška
 • 1971 ukončení nástavby, studijní obor porodní asistentka
 • 1979- 2009 staniční sestra na porodním sálu ONsP později Nemocnice Znojmo
 • od roku 2010 pracuje v gynekologické ambulanci